skip to Main Content
Menu

Acht – Peutergroepen (2-4 jaar)

De peuters worden opgevangen op de groepen Schoppen Acht en Klaveren Acht. De groepen stralen een huiselijke en warme sfeer uit. Kinderopvang Dikkie & Dik vindt het belangrijk dat peuters samen met hun leeftijdgenootjes op hun eigen niveau leren, spelen en ontdekken. Daarnaast is er aandacht voor de zelfredzaamheid van de kinderen. Hierbij is de leeftijd en het niveau van de kinderen bepalend zodat de volgende stap naar de basisschool soepel verloopt.

Iedere groep heeft de beschikking over een eigen woonkeuken, een gezellige speelruimte, en sanitair. De kinderen hebben alle ruimte om te ontspannen met een boekje op de bank, te spelen op het speelkleed, te klauteren op een klimtoestel of te knutselen aan tafel. 

VVE

Op alle peutergroepen bij kinderopvang Dikkie & Dik wordt gewerkt met een VVE programma. d.m.v. een integraal VVE programma worden kinderen extra  ondersteunt op die gebieden waar dat nodig is. Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie, d.w.z. dat de activiteiten uit het voorschoolse traject goed aansluiten bij de programma’s die gebruikt worden in groep 1 en 2.

Puk & KO

Binnen Spilcentrum Acht werkt kinderopvang Dikkie & Dik voor het VVE programma met de methode Puk & Ko. Puk & Ko is een
totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Kijk hier voor meer informatie over Puk & Ko.

 

 
Bij de peutergroep werken we met een vaste dagindeling, gericht op thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van 2- tot 4 ­jarigen. De kinderen starten gezamenlijk de dag, bespreken de dagindeling aan de hand van de dagritmekaarten en gaan aan de slag met activiteiten. Als afsluiting kijken we terug op de dag. Deze werkwijze daagt de kinderen uit om taal te gebruiken en initiatieven te nemen. De betrokkenheid van de kinderen wordt verhoogd door de activiteiten goed af te stemmen op hun niveau en belevingswereld. Naar buiten gaan speelt een belangrijke rol bij Kinderopvang Dikkie & Dik. We maken regelmatig een uitstapje met de bolderkar naar de speeltuin of het park.
Groep Harten Acht (horizontale groep 0-2 jaar) 40 of 52 weken mogelijk.

Hele dagopvang:                     7.45 tot 18.15 uur

Halve dagopvang ochtend:   7.45 tot 13.30 uur (woensdag: 7.45 uur tot 12.30 uur)

Halve dagopvang middag:    12.30 tot 15.00 uur

Verlengd dagdeel:                  8.45 tot 15.00 uur

Groep Schoppen Acht (horizontale groep 2-4 jaar) 40 of 52 weken mogelijk

Hele dagopvang:                   7.45 tot 18.15 uur

Halve dagopvang ochtend:   7.45 tot 13.30 uur

Halve dagopvang middag:   12.30 tot 15.00 uur

Verlengd dagdeel:                8.45 tot 15.00 uur

*Op woensdag is Schoppen Acht niet geopend

Groep Klaveren Acht (peuterspeelzaal groep 2-4 jaar) 40 weken

De peutergroep Klaveren Acht is aansluitend op de schooltijden van basisschool St. Antonius abt gedurende 40 schoolweken geopend.

Ochtend: 8.30-12.00 uur

Middag: 12.45-14.45 uur

 

Als aanvulling op de openingstijden is het mogelijk om een extra kwartier opvang af te nemen, waardoor u vanaf 7.30 uur uw kind kunt brengen of tot 18.30 uur uw kind kunt halen.

Heeft u speciale opvangwensen? afdeling kindplanning kan samen met u de mogelijkheden bekijken.

Back To Top