skip to Main Content
Menu

Tarieven

Kijk hieronder voor een overzicht van onze tarieven:

2021

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Peuterspeelzaal (2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Aanvulling tarieven dagopvang

- De rijksnorm van € 8,46 is het normbedrag waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.

- Het aanbod is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties van Kinderopvang Dikkie & Dik.

- De minimale afname is 2 dagdelen per week. In aanvulling op deze minimale afname is halve dagopvang (1 dagdeel) mogelijk.

- De vakanties en schoolvrije dagen (exclusief feestdagen) waar Kinderopvang Dikkie & Dik rekening mee houdt kunt u vinden op onze website. Voorafgaand aan het betreffende schooljaar wordt dit afgestemd met de samenwerkende scholen.

- Het 40 weken pakket wordt in 11 termijnen gefactureerd. Het aantal uren en de prijs per maand komen daardoor niet overeen met de gegevens op de factuur. In augustus ontvangt u geen factuur.

- Indien u extra opvang aanvraagt hanteren wij hiervoor het tarief extra opvang incidenteel.

- Het ruilen van een dag(deel) en ziektedagen is mogelijk binnen een periode van een maand en als de groepsgrootte het toelaat. Feestdagen kunnen niet worden geruild.

Aanvulling tarieven buitenschoolse opvang 2020

- De rijksnorm van € 7,27 is het normbedrag waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.

- Het aanbod is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties van Kinderopvang Dikkie & Dik.

- De openingstijden van onze BSO sluiten aan bij de schooltijden, vakantieweken en schoolvrije dagen van de samenwerkende scholen en kunt u vinden op onze website. Voorafgaand aan het
betreffende schooljaar wordt dit afgestemd en gepubliceerd.

- Het 40 weken pakket wordt in 11 termijnen gefactureerd. Het aantal uren en de prijs per maand komen daardoor niet overeen met de gegevens op de factuur. In augustus ontvangt u geen factuur.

- Wij bieden opvang vanaf 7.45 uur. De kinderen worden door onze medewerkers naar school gebracht. Het aantal uren per maand kan afwijken afhankelijk van de begintijd van de basisschool. Hiervoor hanteren wij een vaste maandprijs.

- Vakantieopvang neemt u af in hele dagen (7.45-18.15 uur) of in dagdelen. Een ochtenddeel duurt van 7.45 tot 13.30 uur en een middagdeel duurt van 12.30 tot 18.15 uur.

- Indien u extra opvang aanvraagt hanteren wij hiervoor het tarief extra opvang incidenteel.

- Het ruilen van een dag(deel) en ziektedagen is mogelijk binnen een periode van een maand en als de groepsgrootte het toelaat. Feestdagen kunnen niet worden geruild.

 

Kinderopvangtoeslag

Voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op toeslagen.nl

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, neem dan contact op met de afdeling planning of via 040-2939404. Zij kunnen u informeren over de subsidietarieven.

Heeft u speciale wensen of opvangbehoeften, neem dan contact op met de afdeling planning of via 040-2939404. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden.

Back To Top