skip to Main Content
Menu

GGD inspecties

Iedere kinderopvang in Nederland heeft de verantwoordelijkheid zich aan de Wet Kwaliteit Kinderopvang te houden. Hierin wordt onder andere het beroepskracht-kind-ratio, de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en gezondheid en opleidingseisen van medewerkers beschreven. Naast de wettelijke eisen hebben we te maken met gemeentelijke eisen van de gemeente Eindhoven.

In opdracht van de gemeente Eindhoven controleert de GGD alle kinderopvangorganisaties. Hierbij wordt gecontroleerd of we voldoen aan de wettelijke en de aanvullende gemeentelijke eisen. De toezichthouder van de GGD bezoekt de groepen voor observaties waarbij vooral wordt gekeken naar het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers en de algemene sfeer in de groep. De bevindingen worden met de pedagogisch medewerkers en locatiemanagers besproken. Daarnaast worden onder andere de diploma’s en VVE- & taalcertificaten gecontroleerd.

De bevindingen van de GGD worden puntsgewijs uitgewerkt in een voorlopig inspectierapport Dagopvang/Peuterspeelzaal of BSO en een VVE rapport. Wij hebben de mogelijkheid om op dit rapport te reageren tijdens de hoor-wederhoor en middels een schriftelijke zienswijze. Uiteindelijk volgen de definitieve rapporten. Deze rapporten zijn openbaar en plaatsen wij op onze website. Hieronder vindt u per locatie de laatste inspectierapporten.

Acht

April 2018: Dagopvang/Peuterspeelzaal
April 2018: VVE Rapport
April 2018: BSO

Barrier

Juli 2018: Dagopvang/Peuterspeelzaal
Juli 2018: VVE rapport
Juli 2018: BSO

Driestam

Februari 2017: Dagopvang/Peuterspeelzaal
November 2017: VVE
Februari 2017: BSO

Jagershoef

Maart 2017: Peuterspeelzaal
Maart 2017: VVE rapport
November 2017: Rapport herinspectie

Prinsejagt/Gerretsonlaan

Maart 2017: Dagopvang/Peuterspeelzaal
Januari 2018:VVE Prinsejagt
Maart 2017: BSO

Rondleiding aanvragen

Ik wil graag een rondleiding op de volgende locatie(s):
Spilcentrum AchtSpilcentrum De BarrierSpilcentrum De DriestamInclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt

 

Back To Top