skip to Main Content
Menu

Intern begeleider

Binnen Kinderopvang Dikkie & Dik werken wij met een Intern begeleider kinderopvang. De intern begeleider biedt opvoedingsondersteuning aan ouders en pedagogisch medewerkers. Hulpvragen of zorg vanuit de pedagogisch medewerkers of ouders kunnen besproken worden. De functie IB-er Kinderopvang wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Eindhoven en gedetacheerd vanuit Korein.

De werkzaamheden van de IB-er zijn gericht op het voorkomen van problemen voor het kind in de groep of thuissituatie. We willen hiermee voorkomen dat een kind een zwaardere vorm van begeleiding nodig heeft.

De Ib-er wordt door de pedagogisch medewerkers, na overleg met ouders, gevraagd om op de groep de situatie te observeren. Na de observaties krijgen de pedagogisch medewerkers en/of ouders tips en adviezen en wordt er gezorgd voor eventueel verdere begeleiding.

De IB-er is er ook voor u. Er kunnen lichte opvoedingsvragen worden besproken tijdens de opvang of in de thuissituatie.

Samen optrekken met ouders in opvoedingsondersteuning is van belang voor het kind.

Contactgegevens intern begeleider:

Rachel van der Dennen is de intern begeleider bij Kinderopvang Dikkie & Dik
In verband met haar werkzaamheden is zij het best te bereiken via de mail.

R.vanderdennen@kluppluz.nl Zij is ook mobiel bereikbaar via nummer 06-50127620.

Back To Top