skip to Main Content
Menu

Barrier - Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Barrier in Eindhoven

Hoe ziet een dag op de buitenschoolse opvang er uit?

De school is uit! De buitenschoolse opvang begint!  De kinderen van deze locatie worden opgevangen in de groepen Keien, de Klinkers en de Kristallen. Vanuit de school worden de jongste kinderen opgehaald. De oudste kinderen gaan zelfstandig naar de groep.

Op de groep worden zij verwelkomd door de pedagogisch medewerkers. De kinderen kunnen een beker drinken en een stuk fruit pakken. Daarna kunnen zij kiezen wat ze willen gaan doen. Ze kunnen aan tafel of op de bank even rustig bijkomen van een drukke schooldag, gezellig kletsen met andere kinderen of de pedagogisch medewerker of even lekker uitrazen in de tuin. Er is keuze genoeg!

De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang hechten veel waarde aan de mening van de kinderen. Er wordt overlegd over de aanschaf van bijvoorbeeld spellen, knutselmateriaal of buitenspeelgoed. Ook mogen kinderen meedenken over het activiteitenaanbod. Kinderen kunnen tijdens schoolweken zelf kiezen of zij deel willen nemen aan een activiteit.

Tijdens vakanties wordt er gewerkt met thema’s. Vanuit deze thema’s worden verschillende activiteiten aangeboden. We hebben de thema’s: koken & bakken, kunst & creatief, sport & spel, muziek, dans & theater en natuur & techniek.

Back To Top