skip to Main Content
Menu

Spilcentrum De Driestam

Kinderopvang Spilcentrum De Driestam

Locatie de Driestam vormt samen met Basisschool de Driestam een Spilcentrum, waarmee  intensief wordt samengewerkt. Door deze samenwerking is er voor kinderen een ononderbroken ontwikkeling van 0-12 jaar, wat ten goede komt aan de kinderen.

 De groepsruimte bij de dagopvang en de peuteropvang stralen sfeer, veiligheid en geordendheid uit.Voor kinderen is het een speelleeromgeving waarbij rekening is gehouden met de leeftijd en de ontwikkelniveaus van de kinderen.

We werken in de peutergroepen met thema’s die afgestemd zijn met onderbouw van de basisschool. De 2- 4 jarigen krijgen binnen dit thema een gericht activiteitenaanbod waarbij de gehele ontwikkeling wordt gestimuleerd.

 De ontwikkeling van elk kind wordt geobserveerd en geregistreerd en op vaste momenten in het jaar met ouders besproken.

 In de BSO groepen mogen kinderen meedenken over de aanschaf van materialen en het aanbod van activiteiten en kinderen hebben een vrije keuze in deelname aan deze activiteiten.

 

Nieuwsgierig? Ik geef u graag een persoonlijke rondleiding.

Winnie Vos-Martens
Locatiemanager Locatie De Driestam

Spilcentrum

Kinderopvang Dikkie & Dik, Locatie De Driestam maakt samen met basisschool De Driestam uit van Spilcentrum De Driestam.

Het Spilcentrum (SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren) is een plek waar kinderopvang, peuterwerk, basisonderwijs en jeugdzorg samenkomen. Het kind van 0-13 jaar staat daarbij centraal en wordt gestimuleerd zich in een veilige omgeving maximaal te  ontwikkelen. Het Spilcentrum voorziet tevens in de ondersteuning en begeleiding van zowel kinderen en als ouders als het gaat om opvoeding, opvang en leren. Zo kunt u als ouder op één adres terecht met al uw vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind.

Back To Top