skip to Main Content
Menu

Jagershoef/Prinsejagt - Baby/dreumesgroep (0-2 jaar)

dagopvang baby-dreumesgroep Jagershoef/Prinsejagt Eindhoven

Hoe ziet een dag op de baby-dreumesgroep er uit?

De baby’s en dreumesen van deze locatie worden opgevangen in de groepen Blauw, Roze en Geel. Wanneer de kinderen ’s morgen samen met hun ouders de groep binnenkomen worden zij begroet door één van de vaste medewerkers of een vaste invalkracht. Na een kort gesprekje met ouders, wordt samen met een kindje afscheid genomen van de ouder.

Voor de jongste baby’s wordt gekozen voor een rust- of speelmoment. In de inrichting van onze groepen is een balans aangebracht tussen rustig en actief spel. Zo kunnen kinderen ontspannen en spelen in de (grond)box of op een speelkleed.

Dreumesen kunnen samen met hun ouder of de pedagogisch medewerker kiezen wat zij willen gaan doen. De pedagogisch medewerkers helpen kinderen met opstarten als dit nodig is door even kort mee te spelen of samen met de dreumes contact te leggen met andere kinderen. Door variatie aan te bieden in het aanbod, dagen de pedagogisch medewerkers de kinderen uit. Wanneer kinderen interesse tonen in elkaar en elkaars bezigheden, stimuleert de pedagogisch medewerkers onderlinge contacten door kinderen bij elkaar te betrekken. Zo laten zij kinderen ervaren hoe leuk het is om samen te spelen.

De baby-dreumesgroep heeft een eigen ritme en dagindeling. De allerjongst kinderen hebben hun eigen ritme en krijgen van thuis meegebrachte flesvoeding of borstvoeding. De pedagogisch medewerkers volg dit ritme, totdat een kindje oud genoeg is om mee te gaan in het ritme van de groep. Vanaf dat moment eten, drinken en slapen de kinderen op vaste momenten op de dag en zorgt Kinderopvang Dikkie & Dik voor eten en drinken. Wij vinden variatie erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat kinderen veel verschillende smaken leren kennen.
Wanneer ouders willen dat hun kindje bij ons een groente hapje eet, brengen zij deze zelf mee. Wij geven groenten totdat een kindje 15 maanden is.
Met dagritmes wordt flexibel omgegaan, zodat deze makkelijk zijn aan te passen aan de behoeftes van een kind. Een kindje dat heel moe is, krijgt al wat eerder een boterham zodat het net wat eerder dan de anderen naar bed kan.

Wanneer kinderen moe zijn, worden zij in bed gelegd. In de groep bevinden zich twee slaapkamers waar ieder kind in een eigen bedje slaapt. Kinderen slapen met een knuffels of speen als ze dit gewend zijn. En afhankelijk van hun leeftijd slapen zij in een slaapzak of pyjama.

De pedagogisch medewerkers van de baby-dreumesgroep bewegen zich rustig door de groep. Zij praten op een rustige toon tegen de kinderen en stemmen wat ze doen af op waar een baby of dreumes behoefte aan heeft. De ontwikkeling van een kind staat hierbij centraal. Zo dagen pedagogisch medewerkers een baby op een speelse manier uit om te rollen en geven zij een baby de ruimte om dit in de grondbox veilig te kunnen oefenen.
Een dreumes die gaat kruipen of lopen, loopt aan de hand van de pedagogisch medewerker mee naar de tafel of speelt op de grond waar het de ruimte heeft om het kruipen te oefenen.
Er worden spelletjes gedaan voor de spiegel, gebrabbeld met andere baby’s in de box en er is volop ruimte voor het ontdekken van de omgeving.

Aan het einde van de dag is er tijd voor de overdracht. Pedagogisch medewerkers vertellen ouders hoe het met hun kind gegaan is en wat het kindje gedaan heeft die dag.

Back To Top