skip to Main Content
Menu

Peuterspeelzaal (2-4 jaar)

Peuterspeelzaal 2-4 jaar Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt Eindhoven

Hoe ziet een dag op de peuterspeelzaal er uit?

De peuters van deze locatie worden opgevangen in de groepen Brons en Zilver. Wanneer de kinderen ’s morgen samen met hun ouders de groep binnenkomen worden zij begroet door één van de vaste medewerkers of een vaste invalkracht. Na een kort gesprekje met ouders, wordt samen met een kindje afscheid genomen van de ouder.

Wanneer een kind afscheid heeft genomen, gaat het alleen of met de pedagogisch medewerkers kiezen wat het wil doen. In de inrichting van de peuterspeelzalen zijn volop mogelijkheden voor vrij spel. Kinderen kunnen aan tafel een puzzeltje maken of samen met andere kinderen in de bouwhoek of huishoek spelen.

Als een kind nog moeite heeft met kiezen, helpt de pedagogisch medewerker hierbij. Zij stimuleren samenspelen door kinderen bij elkaar te betrekken wanneer zij zien dat kinderen geïnteresseerd zijn in elkaar.

De peutergroep heeft een eigen ritme en dagindeling waarin variatie en afwisseling erg belangrijk zijn. Er wordt gezamenlijk in de kring opgestart en daarna gaan de kinderen meedoen aan een activiteit of vrij spelen. Als het weer het toelaat, wordt er buiten gespeeld. Kinderen kunnen daar klimmen en klauteren, spelen in de zandbak of lekker rondrennen.
Bij de peutergroepen wordt gewerkt met thema’s die herkenbaar zijn voor de kinderen. De aankleding van de groep en het speelgoed wordt aangepast aan het thema. Zo kan er tijdens het zomerthema zomaar ineens een tent in de groep staan die de kinderen gebruiken als zwembad.

Aan het einde van het dagdeel (ochtend of middag) gaan de kinderen naar huis en is er tijd voor de overdracht. Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen zelf te vertellen wat ze die dag gedaan hebben en hoe ze dat vonden. Bijzonderheden worden door de pedagogisch medewerkers overgedragen aan ouders.

Back To Top