skip to Main Content
Menu

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie richt zich op de leeftijd van 2 tot 4 jaar en wordt bij Kinderopvang Dikkie & Dik doorlopend aangeboden. Kinderen van deze leeftijd genieten van uiteenlopende activiteiten die ze samen met de pedagogisch medewerkers en andere kinderen ondernemen. Zo leren zij spelenderwijs. Voorbeelden van activiteiten zijn begeleid vrij spel, samen lezen, gespreks- en kringactiviteiten, rollenspel, bewegingsspel en het helpen van pedagogisch medewerkers bij het dekken van de tafel. Activiteiten vinden in een grote groep, een kleine groep en individueel plaats.

Voorschoolse educatie wordt doorlopend aangeboden. Op deze manier krijgen alle kinderen van 2 tot 4 jaar een VVE aanbod en is dit een werkwijze binnen alle groepen van Kinderopvang Dikkie & Dik. Het programma waarmee gewerkt wordt binnen een locatie is afgestemd met de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor streven we een ononderbroken ontwikkelingslijn na.
Binnen een VVE programma wordt gewerkt met een vast dagritme en thema’s waarop de activiteiten en inrichting van de groep is afgestemd. Een rijke speelleeromgeving draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen doordat het hen uitdaagt tot spel. Voor kinderen met een VVE indicatie is er binnen het huidige aanbod extra aandacht voor de taalontwikkeling. Voor alle kinderen is het uitgangspunt dat spelen en plezier voorop staat!
In alle peutergroepen en peuterspeelzalen van Kinderopvang Dikkie & Dik zijn de pedagogisch medewerkers opgeleid om te werken met een VVE programma, activiteiten af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van kinderen en de voortang van de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Op deze manier kunnen zij hun aanbod afstemmen op hetgeen de kinderen nodig hebben en daarbij inspelen op de belevingswereld en behoeften van kinderen.

Download hier de folder Speelinloopgroep & VVE peutergroepen Eindhoven

Rondleiding aanvragen

Ik wil graag een rondleiding op de volgende locatie(s):
Spilcentrum AchtSpilcentrum De BarrierSpilcentrum De DriestamInclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt

 

Back To Top