skip to Main Content
Menu

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders die zich betrokken voelen bij Kinderopvang Dikkie & Dik en zich daarvoor willen inzetten. Zij zijn er om de belangen van alle kinderen en ouders/verzorgers van Kinderopvang Dikkie & Dik te behartigen. De oudercommissie heeft adviesrecht over een groot aantal onderwerpen. Naast de adviesrol vervullen zij vooral een rol als klankbord voor de directie en de locatiemanagers. Alle ouders kunnen via de oudercommissie hun stem laten horen over zaken rondom de opvang van de kinderen van Kinderopvang Dikkie & Dik.

Iedere locatie heeft een lokale oudercommissie, waarin ouders van alle aanwezige opvangvormen zijn vertegenwoordigd. De lokale oudercommissie overlegt vier keer per jaar met de locatiemanager van de desbetreffende locatie. Een vertegenwoordiging vanuit de lokale oudercommissies komen één keer per jaar samen om te overleggen met de directie over onderwerpen die de gehele organisatie aangaan.

Locatie Jagershoef/Prinsejagt

Stuur een e-mail naar de oudercommissie van locatie Jagershoef/Prinsejagt

Locatie De Barrier

Stuur een e-mail naar de oudercommissie van locatie de Barrier

Locatie Driestam

Stuur een e-mail naar de oudercommissie van locatie de Driestam

Locatie Acht

Stuur een e-mail naar de oudercommissie van locatie Acht

 

 

Back To Top