skip to Main Content
Menu

Klachtenprocedure

Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een administratief medewerker van het hoofdkantoor, wanneer het over uw overeenkomst gaat. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht indienen.

Kinderopvang Dikkie & Dik heeft een intern klachtenreglement. Voor de externe klachtenprocedure is Kinderopvang Dikkie & Dik aangesloten bij de Geschillencommissie. Een klacht kan per e-mail ingediend worden middels het intern klachtenformulier. Wij nemen alle klachten die via het formulier bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen bespreken we met onze oudercommissie. Ook sturen we de klacht naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we volgens de Wet kinderopvang verplicht te doen.

Klacht of kans?

Wilt u ons een kans geven om met bepaalde ideeën, tips, opmerkingen óf klachten van u aan de slag te gaan? Dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een kansenformulier in te vullen. Wij hopen dat u ons altijd zo snel en volledig mogelijk van uw klacht op de hoogte stelt. Alleen zo kunnen wij er direct en adequaat op inspelen en onze diensten en service verbeteren.

Back To Top