skip to Main Content
Menu

Werken met videobeelden

Binnen Kinderopvang Dikkie & Dik zetten we videobeelden in om de deskundigheid te bevorderen en het bewust handelen van pedagogisch medewerkers te stimuleren.  De pedagogisch medewerkers worden gecoacht door de leidinggevende locatiemanager of pedagogisch coach. Soms op individuele basis en soms in groepsverband. 
Tijdens de coachinggesprekken staan videobeelden uit de dagelijkse praktijk centraal. Het kijken naar houding en het eigen handelen binnen de interactie met kinderen zijn de gespreksonderwerpen. 

Door de videobeelden samen te bespreken kunnen situaties worden uitvergroot en uitgelicht. Hierdoor worden pedagogisch medewerkers zich bewust van hun eigen handelen en komen zelf tot nieuwe inzichten en hun aandeel in interactie met kinderen. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen ontwikkelingsproces en hiertoe ook het initiatief nemen. Leren en ontwikkelen geldt voor iedereen!

De videobeelden worden uitsluitend intern gebruikt en we hebben hierbij aandacht voor de privacy van kinderen.

Back To Top